AFFALDSHÅNDTERING

Affald lægges indpakket i affaldsskakterne eller i containerne (ikke ovenpå eller ved siden af) i affaldsrummene. Containerne må ikke overfyldes. Udenfor kælderrummene forefindes særlige containere til aviser, pap, plast, jern og batterier. For enden af nr. 8 er der beholder til flasker og glas (ved N. Dalhoffs Vej). Store genstande, møbler osv. må ikke anbringes i affaldsrummene. Det må beboerne selv opbevare, indtil der afhentes ”storskrald”. I meget begrænset omfang kan viceværten dog skaffe plads andetsteds.

Storskrald afhentes efter behov, normalt med 2-3 mdr. interval. Dette meddeles på opslag en uges tid i forvejen, hvorved beboerne i den forudgående weekend kan stille ”skraldet” ned i gården.