BARNEVOGNSRUM

For at undgå at barnevogne o.l. parkeres mere end kortvarrigt i fællesarealer og trappeopgange, har E/F stillet et rum til rådighed til dette formål.

Rummet er placeret i kælderen i nr. 2.

Varmemesteren udleverer nøgler efter behov.