GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen afholdes årligt inden udgangen af Marts måned og foregår sædvanligvis i varmecentralen under nr. 4, fra kl. 18.30.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 31. januar.

Se vedtægter for mere information.