AKUT HÅNDVÆRKERE

Akuthåndværkere

På opslagstavlerne er der en liste med navne og telefonnumre til håndværkere, som har kendskab til ejendommens tekniske installationer.

Ved akut opståede problemer med installationerne og man ikke kan få kontakt med varmemesteren, kan disse entreprenører tilkaldes.

Ellers er det varmemesteren, der rekvirerer håndværkere til forhold, der vedrører ejendommens fællesinstallationer